L’AMTU com a…

Serveis adreçats a la ciutadania

Descobreix els serveis que l’AMTU ofereix a la ciutadania.

L’AMTU com a…

Serveis adreçats als ens locals

L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.

A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i ajudar-los en qualsevol de les matèries que es presenten a continuació.

L’AMTU com a…

Serveis adreçats als Ajuntaments

L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.

A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i ajudar-los en qualsevol de les matèries que es presenten a continuació.

Plataforma MobiliCat

La comunitat
d'experts en mobilitat

Plataforma de gestió dels plans de millora

Actuacions de millora de la xarxa de transport públic dels municipis associats

Serveis de transport públic

Els nostres urbans

Oferta i demanda

Evolució en els nostres
municipis