Jornada Catalana de la Mobilitat

 • El seu objectiu és oferir, a un públic format per tècnics, regidors i operadors de mobilitat, les millors experiències en el camp de la mobilitat, amb bones pràctiques que els puguin ajudar a confeccionar uns serveis més eficients i sostenibles.
 • L’AMTU l’organitza amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
 •  

Jornada Catalana de la Mobilitat

 • El seu objectiu és oferir, a un públic format per tècnics, regidors i operadors de mobilitat, les millors experiències en el camp de la mobilitat, amb bones pràctiques que els puguin ajudar a confeccionar uns serveis més eficients i sostenibles.
 • L’AMTU l’organitza amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).
 •  

IMC Mobility Congress

 • Punt de trobada professional i especialitzat en mobilitat i transport públic que, a partir de ponències, debats i trobades, analitza casos d’èxit internacionals per entendre com ha de ser la nova mobilitat.
 • L’IMC21 està organitzat per: Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Sitges – AMTU- Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona – Diputació de Barcelona- Ajuntament de Barcelona- Federació de Municipis de Catalunya (FMC) – Associació de Municipis de Catalunya (ACM)- Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) – Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) – Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Revista Mobilicat

 • MobiliCAT és una revista que impulsa l’AMTU amb la col·laboració de l’ATM i la Generalitat de Catalunya amb la voluntat d’aprofundir en les novetats, avenços tecnològics, notícies i opinions sobre la mobilitat i el transport públic.
 • Té la voluntat de ser la revista de referència per als tècnics, regidors de mobilitat, empreses i agents implicats en la gestió de la mobilitat arreu de Catalunya.

Revista Mobilicat

 • MobiliCAT és una revista que impulsa l’AMTU amb la col·laboració de l’ATM i la Generalitat de Catalunya amb la voluntat d’aprofundir en les novetats, avenços tecnològics, notícies i opinions sobre la mobilitat i el transport públic.
 • Té la voluntat de ser la revista de referència per als tècnics, regidors de mobilitat, empreses i agents implicats en la gestió de la mobilitat arreu de Catalunya.

Premis Mobilicat

 • Els Premis MobiliCat són atorgats per la revista MobiliCat amb l’objectiu de reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats o empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures, fan a Catalunya.
 • Els premis tenen tres categories: Premi a la Innovació en Mobilitat – Premis a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible – Premi d’Honor.

Gira Èrica

 • La gira ÈRICA, el primer bus autònom que va circular durant dos mesos per vuit municipis catalans (Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona, El Vendrell, Reus, Martorell i Vic), en una prova pilot de mobilitat.
 • El bus autònom representa diversos beneficis; els més remarcables són la seguretat, la sostenibilitat, la flexibilitat i l’accessibilitat.
 • Organitzat per: Generalitat de Catalunya – AMTU.

Gira Èrica

 • La gira ÈRICA, el primer bus autònom que va circular durant dos mesos per vuit municipis catalans (Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona, El Vendrell, Reus, Martorell i Vic), en una prova pilot de mobilitat.
 • El bus autònom representa diversos beneficis; els més remarcables són la seguretat, la sostenibilitat, la flexibilitat i l’accessibilitat.
 • Organitzat per: Generalitat de Catalunya – AMTU.

Notes de premsa

Butlletí

Notícies

Notes de premsa

Newsletter

Notícies

PROJECTES

Com a associació de municipis i experts tècnics en mobilitat i transport públic, col·laborem i ens impliquem en projectes d’arreu del país.

PROJECTES

Com a associació de municipis i experts tècnics en mobilitat i transport públic, col·laborem i ens impliquem en projectes d’arreu del país.

arxius fotografics amtu

ARXIUS FOTOGRÀFICS

ARXIUS VISUALS

arxius visuals amtu

Covid-19

 • La pandèmia de la Covid-19 ha produït diverses afectacions al transport públic, tant pel que fa a la normativa, com a l’evolució de l’oferta i la demanda, així com en la gestió de títols de transport.
 • En aquest apartat podeu consultar la normativa decretada, des de març de 2020, per les diferents autoritats competents en transport públic: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Generalitat de Catalunya, i la dels ministeris espanyols publicada al BOE.
 • També podeu consultar quina ha estat l’evolució del transport urbà durant l’estat d’alarma i com, en paral·lel,  s’ha anat adaptant l’oferta durant tot aquest període.
 1. ATM Barcelona
 2. Generalitat de Catalunya
 3. BOE
  • Real Decreto 463/2020 de Estado de Alarma (14/03/2020)
  • Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (17/03/2020)
  • Orden TMA/254/2020 de instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo (19/03/2020)
  • Orden TMA/263/2020 sobre adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes (21/03/2020)
  • Orden TMA/273/2020 que dicta instrucciones sobre la reducción de servicios de transporte de viajeros (24/03/2020)
  • Orden TMA/278/202 que establece condiciones a los servicios de movilidad para la protección de personas, bienes y lugares (25/03/2020)
  • Orden TMA/292/2020 que regula una segunda adquisición y distribucón de mascarillas (27/03/2020)
  • Real Decreto-ley 10/2020 que regula un permiso retribuido para personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales (29/03/2020)
  • Orden TMA/306/2020 sobre reducción de servicios de transportes de viajeros (30/03/2020)
  • Orden SND/307/2020 modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y el trabajo (30/03/2020)
  • Resolución 2 de abril de 2020 que dicta instrucciones sobre la distribución de mascarillas en el ámbito del transporte terrestre
  • Resolución de 14 de abril sobre instrucciones para la distribución de mascarillas en el ámbito del transporte terrestre (16/03/03/2020)
  • Plan para la Transición hacia una nueva normalidad (28/04/2020)
  • Anexo I al Plan para la Transición: Panel de Indicadores
  • Anexo II al Plan para la Transición: Previsión para el levantamiento de las limitaciones establecidas en el Estado de Alarma, en función de las fases de transición
  • Anexo III al Plan para la Transición: Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad
  • Orden TMA/384/2020 sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y requisitos para garantizar una moviliad segura de conformidad con el Plan para la transición hacia una nueva normalidad (03/05/2020)
  • Orden SND/399/2020 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 (09/05/2020
  • Orden TMA/400/2020 por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura (10/05/2020)
  • Texto consolidado de la Orden TMA/384/2020, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte (10/05/2020)
  • Orden SND/413/2020, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos (ITV) (16/05/2020)
  • Orden SND/422/2020, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla (20/05/2020)
  • Orden TMA/424/2020, que modifica la Orden TMA/384/2020  por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte (21/05/2020)
  • Orden SND/507/2020, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones y se establecen nuevas condicones de ocupación de los vehículos de transporte (06/06/2020)
  • Real Decreto-ley 21/2020, que regula la nueva normalidad (10/06/2020)
  • Real Decreto-ley 22/2020, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 (16/06/2020)
  • Real Decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para transportes (07/07/2020) y Anexo al Real Decreto-ley 26/2020 (07/07/2020)
  • Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales
  • Resolución, de 10 de septiembre, de derogación del RDL 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (11/09/2020)
  • Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público
  • Real Decreto 407/2021, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público (08/06/2021)
  • Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
 4. Sector del Taxi
 5. Models

Seguiment de l’oferta i la demanda del TPU en l’àmbit AMTU (COVID-19)

En les gràfiques següents podeu consultar l’evolució dels principals paràmetres del servei, així com del nombre de passatgers diaris, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Les dades agregades que es presenten no abasten el nombre total d’associats a l’AMTU, sinó que s’han monitoritzat un conjunt de 19 municipis.

Els 19 municipis monitoritzats són els següents: Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, El Masnou, Lliçà d’Amunt, Granollers, Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Teià, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú.

El conjunt de municipis seleccionat comprèn una població de 1,26 milions d’habitants, el 56% del total de l’AMTU (2,25 M)

Durant l’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19, els serveis de Transport a Demanda (TAD) que gestiona l’AMTU es poden veure afectats. En aquesta pàgina podeu cosultar quines afectacions té el TAD del vostre municipi, depenent de com evoluciona la propagació d’aquesta malaltia.

 • Serveis actius: Alella, La Bisbal del Penedès, Pineda de Mar, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de Ribes i Santa Susanna.
 • Serveis suspesos fins a nou avís: Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
 • TAD amb Taxi:   Poden viatjar fins a 3 persones per filera de seient, sempre que resideixin al mateix domicili.  En el cas de viatgers que no reisdeixin al mateix domicili, poden viatjar 2 persones per filera de seients. El seient del copilot no es pot ocupar. En tots els casos cal dur mascareta.
 • TAD amb bus: Des del 8 de juny, ja es poden ocupar tots els seients del bus. Si el bus té zona per anar a peu dret, només s’hi permetrà 2 passatgers per metre quadrat.

EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA

L’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19 pot afectar la gestió de la T-16. En aquesta pàgina us detallem com es veuen afectades les noves sol·licituds, el lliurament de targetes i els bescanvis durant aquest període excepcional.

 • Noves sol·licituds: Podeu seguir realitzant noves sol·licituds. Tot i que durant un període de temps s’havia aturat la fabricació de targetes, des del  passat 15 d’abril ja s’ha reprès. Per a la sol·licitud, us recomanem que feu la tramitació via web.
 • Lliurament de targetes: Des del dia 6 de maig, s’ha reprès el lliurament de targetes. Les targetes us arribaran al vostre domicili.
 • Bescanvis: Els conductors només realitzaran bescanvis de targetes defectuoses. En qualsevol altre cas, caldrà esperar a que l’ATM de Barcelona dicti quins són els mecanismes de bescanvi o compensació de títols.

L’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19 pot afectar la gestió de la T-verda. En aquesta pàgina us detallem com es veuen afectades les noves sol·licituds, el lliurament de targetes i els bescanvis durant aquest període excepcional.

 • Noves sol·licituds: De moment, els usuaris poden seguir fent les sol·licituds sense problema, enviant la documentació per correu postal com fins ara, i des de l’AMTU continuem realitzant la tramitació. Per a més informació sobre la realització d’aquest tràmit, visiteu el web de la T-verda.
 • Lliurament de targetes: El lliurament de la targeta al domicili del sol·licitant, funciona amb normalitat.
 • Bescanvis: Els conductors només realitzaran bescanvis de targetes defectuoses. En qualsevol altre cas, caldrà esperar a que l’ATM de Barcelona dicti quins són els mecanismes de bescanvi o compensació de títols.
 • Compensacions a causa de la Covid-19: Segons el que ha establert l’ATM de Barcelona, les targetes T-verda emeses fins al 13 de març de 2020 (inclòs) tindran una pròrroga de 3 mesos. Aquest període s’inclourà automàticament en la propera emissió de la targeta T-verda que s’enviï a l’usuari. En cas de ser l’última emissió de la targeta T-verda de l’interessat, s’emetrà una nova targeta T-verda a favor seu per 3 mesos.  Pel que fa a les noves sol·licituds, s’admetrà un certificat amb una data de desballestament de fins a 9 mesos previs a la sol·licitud de la targeta, sempre que aquest s’hagi realitzat abans del 14 de març de 2020.

Covid-19

 • La pandèmia de la Covid-19 ha produït diverses afectacions al transport públic, tant pel que fa a la normativa, com a l’evolució de l’oferta i la demanda, així com en la gestió de títols de transport.
 • En aquest apartat podeu consultar la normativa decretada, des de març de 2020, per les diferents autoritats competents en transport públic: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Generalitat de Catalunya, i la dels ministeris espanyols publicada al BOE.
 • També podeu consultar quina ha estat l’evolució del transport urbà durant l’estat d’alarma i com, en paral·lel,  s’ha anat adaptant l’oferta durant tot aquest període.
 1. ATM Barcelona
 2. Generalitat de Catalunya
 3. BOE
  • Real Decreto 463/2020 de Estado de Alarma (14/03/2020)
  • Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (17/03/2020)
  • Orden TMA/254/2020 de instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo (19/03/2020)
  • Orden TMA/263/2020 sobre adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes (21/03/2020)
  • Orden TMA/273/2020 que dicta instrucciones sobre la reducción de servicios de transporte de viajeros (24/03/2020)
  • Orden TMA/278/202 que establece condiciones a los servicios de movilidad para la protección de personas, bienes y lugares (25/03/2020)
  • Orden TMA/292/2020 que regula una segunda adquisición y distribucón de mascarillas (27/03/2020)
  • Real Decreto-ley 10/2020 que regula un permiso retribuido para personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales (29/03/2020)
  • Orden TMA/306/2020 sobre reducción de servicios de transportes de viajeros (30/03/2020)
  • Orden SND/307/2020 modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y el trabajo (30/03/2020)
  • Resolución 2 de abril de 2020 que dicta instrucciones sobre la distribución de mascarillas en el ámbito del transporte terrestre
  • Resolución de 14 de abril sobre instrucciones para la distribución de mascarillas en el ámbito del transporte terrestre (16/03/03/2020)
  • Plan para la Transición hacia una nueva normalidad (28/04/2020)
  • Anexo I al Plan para la Transición: Panel de Indicadores
  • Anexo II al Plan para la Transición: Previsión para el levantamiento de las limitaciones establecidas en el Estado de Alarma, en función de las fases de transición
  • Anexo III al Plan para la Transición: Cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad
  • Orden TMA/384/2020 sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y requisitos para garantizar una moviliad segura de conformidad con el Plan para la transición hacia una nueva normalidad (03/05/2020)
  • Orden SND/399/2020 para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 (09/05/2020
  • Orden TMA/400/2020 por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura (10/05/2020)
  • Texto consolidado de la Orden TMA/384/2020, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte (10/05/2020)
  • Orden SND/413/2020, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos (ITV) (16/05/2020)
  • Orden SND/422/2020, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla (20/05/2020)
  • Orden TMA/424/2020, que modifica la Orden TMA/384/2020  por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte (21/05/2020)
  • Orden SND/507/2020, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones y se establecen nuevas condicones de ocupación de los vehículos de transporte (06/06/2020)
  • Real Decreto-ley 21/2020, que regula la nueva normalidad (10/06/2020)
  • Real Decreto-ley 22/2020, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 (16/06/2020)
  • Real Decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para transportes (07/07/2020) y Anexo al Real Decreto-ley 26/2020 (07/07/2020)
  • Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales
  • Resolución, de 10 de septiembre, de derogación del RDL 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (11/09/2020)
  • Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público
  • Real Decreto 407/2021, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público (08/06/2021)
  • Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
 4. Sector del Taxi
 5. Models

Seguiment de l’oferta i la demanda del TPU en l’àmbit AMTU (COVID-19)

En les gràfiques següents podeu consultar l’evolució dels principals paràmetres del servei, així com del nombre de passatgers diaris, des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Les dades agregades que es presenten no abasten el nombre total d’associats a l’AMTU, sinó que s’han monitoritzat un conjunt de 19 municipis.

Els 19 municipis monitoritzats són els següents: Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, El Masnou, Lliçà d’Amunt, Granollers, Manresa, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Teià, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú.

El conjunt de municipis seleccionat comprèn una població de 1,26 milions d’habitants, el 56% del total de l’AMTU (2,25 M)

Durant l’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19, els serveis de Transport a Demanda (TAD) que gestiona l’AMTU es poden veure afectats. En aquesta pàgina podeu cosultar quines afectacions té el TAD del vostre municipi, depenent de com evoluciona la propagació d’aquesta malaltia.

 • Serveis actius: Alella, La Bisbal del Penedès, Pineda de Mar, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere de Ribes i Santa Susanna.
 • Serveis suspesos fins a nou avís: Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
 • TAD amb Taxi:   Poden viatjar fins a 3 persones per filera de seient, sempre que resideixin al mateix domicili.  En el cas de viatgers que no reisdeixin al mateix domicili, poden viatjar 2 persones per filera de seients. El seient del copilot no es pot ocupar. En tots els casos cal dur mascareta.
 • TAD amb bus: Des del 8 de juny, ja es poden ocupar tots els seients del bus. Si el bus té zona per anar a peu dret, només s’hi permetrà 2 passatgers per metre quadrat.

EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA

L’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19 pot afectar la gestió de la T-16. En aquesta pàgina us detallem com es veuen afectades les noves sol·licituds, el lliurament de targetes i els bescanvis durant aquest període excepcional.

 • Noves sol·licituds: Podeu seguir realitzant noves sol·licituds. Tot i que durant un període de temps s’havia aturat la fabricació de targetes, des del  passat 15 d’abril ja s’ha reprès. Per a la sol·licitud, us recomanem que feu la tramitació via web.
 • Lliurament de targetes: Des del dia 6 de maig, s’ha reprès el lliurament de targetes. Les targetes us arribaran al vostre domicili.
 • Bescanvis: Els conductors només realitzaran bescanvis de targetes defectuoses. En qualsevol altre cas, caldrà esperar a que l’ATM de Barcelona dicti quins són els mecanismes de bescanvi o compensació de títols.

L’estat d’emergència decretat per la pandèmia de la Covid-19 pot afectar la gestió de la T-verda. En aquesta pàgina us detallem com es veuen afectades les noves sol·licituds, el lliurament de targetes i els bescanvis durant aquest període excepcional.

 • Noves sol·licituds: De moment, els usuaris poden seguir fent les sol·licituds sense problema, enviant la documentació per correu postal com fins ara, i des de l’AMTU continuem realitzant la tramitació. Per a més informació sobre la realització d’aquest tràmit, visiteu el web de la T-verda.
 • Lliurament de targetes: El lliurament de la targeta al domicili del sol·licitant, funciona amb normalitat.
 • Bescanvis: Els conductors només realitzaran bescanvis de targetes defectuoses. En qualsevol altre cas, caldrà esperar a que l’ATM de Barcelona dicti quins són els mecanismes de bescanvi o compensació de títols.
 • Compensacions a causa de la Covid-19: Segons el que ha establert l’ATM de Barcelona, les targetes T-verda emeses fins al 13 de març de 2020 (inclòs) tindran una pròrroga de 3 mesos. Aquest període s’inclourà automàticament en la propera emissió de la targeta T-verda que s’enviï a l’usuari. En cas de ser l’última emissió de la targeta T-verda de l’interessat, s’emetrà una nova targeta T-verda a favor seu per 3 mesos.  Pel que fa a les noves sol·licituds, s’admetrà un certificat amb una data de desballestament de fins a 9 mesos previs a la sol·licitud de la targeta, sempre que aquest s’hagi realitzat abans del 14 de març de 2020.