ÒRGANS DE GOVERN

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació, n’ostenta la seva màxima representació i està integrada per la totalitat dels representants de les administracions associades.

A aquests efectes, s’entendrà que són representants de les administracions associades els respectius càrrecs electes que actuïn per mandat d’aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a dos representants, un de titular i un de suplement, no obstant això, tindran només un vot.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència, a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% dels socis.

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’AMTU, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General.

El Comitè Executiu estarà format pel president, els vicepresidents i un nombre màxim 22 vocals designats per l’Assemblea General d’entre els seus membres, i procurant garantir la representació següent: Un representant per cada municipi de població superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els municipis de 50.000 a 100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000 habitants.

El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, almenys un cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb els temes de l’ordre del dia.

Membres del Comitè Executiu de l’AMTU

Josep Mayoral i Antigas

Aurora Carbonell i Abella

Presidenta

Sitges

Alba Barnusell i Ortuño

Vicepresidenta

Granollers

Miquel Vives i Singla

Miquel Vives i Singla

Vicepresident

Igualada

José Antonio Montero i Domínguez

José Antonio Montero i Domínguez

Vicepresident

Montornès del Vallès

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Vicepresident

Sta Maria de Palautordera

 

Àngel Castillo i Vallcorba

Àngel Castillo i Vallcorba

Vocal

Arenys de Munt

Verònica Vidal i Oltra

Verònica Vidal i Oltra

Vocal

Cardedeu

Xavier Lluch i Llopart

Xavier Lluch i Llopart

Vocal

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Marc Aloy i Guàrdia

Marc Aloy i Guàrdia

Vocal

Manresa

David Bote i Paz

David Bote i Paz

Vocal

Mataró

 

Francisco Sánchez i Sierra

Francisco Sánchez i Sierra

Vocal

Ripollet

Rafael Güeto i Ortiz

Rafael Güeto i Ortiz

Vocal

Rubí

 Marta Farrés i Falgueres

Marta Farrés i Falgueres

Vocal

Sabadell

Raquel Salcedo i Ramos

Raquel Salcedo i Ramos

Vocal

Sant Pere de Vilamajor

 Andreu Bosch i Rodoreda

Andreu Bosch i Rodoreda

Vocal

Teià

 

Lluïsa Melgares i Aguirre

Lluïsa Melgares i Aguirre

Vocal

Terrassa

Fabiana Palmero

Fabiana Palmero

Vocal

Vic

Joan Serra i Muset

Joan Serra i Muset

Director General

Castellolí

M Dolors Vilalta i Fossas

M Dolors Vilalta i Fossas

Secretaria i Tresoreria

 
El president/a de l’Associació serà elegit per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Correspont al president/a la representació legal de l’Associació.

El/s vicepresidents/tes de l’Associació també seran elegits per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Actuaran en substitució del president en cas de delegació, vacant, absència o malatia d’aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi assignat l’Assemblea General o de Comitè Executiu, si s’escau.

Actualment, la seva presidenta és l’Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, els vicepresidents són la Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, el José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, el Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada i el Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera.

Membres del Comitè de Direcció

Joan Serra

Director general

Joan Prat

Gerent

Rita Marzoa Font

Responsable de comunicació

Mayte Capdet

Responsable economicofinancera

Carles Labraña

Responsable d’estudis i projectes

 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació, n’ostenta la seva màxima representació i està integrada per la totalitat dels representants de les administracions associades.

A aquests efectes, s’entendrà que són representants de les administracions associades els respectius càrrecs electes que actuïn per mandat d’aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a dos representants, un de titular i un de suplement, no obstant això, tindran només un vot.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència, a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% dels socis.

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’AMTU, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General.

El Comitè Executiu estarà format pel president, els vicepresidents i un nombre màxim 22 vocals designats per l’Assemblea General d’entre els seus membres, i procurant garantir la representació següent: Un representant per cada municipi de població superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els municipis de 50.000 a 100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000 habitants.

El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, almenys un cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb els temes de l’ordre del dia.

Membres del Comitè Executiu de l’AMTU

Aurora Carbonell i Abella

Aurora Carbonell i Abella

Presidenta

Sitges

Alba Barnusell i Ortuño

Alba Barnusell i Ortuño

Vicepresidenta

Granollers

Miquel Vives i Singla

Miquel Vives i Singla

Vicepresident

Igualada

José Antonio Montero i Domínguez

José Antonio Montero i Domínguez

Vicepresident

Montornès

del Vallès

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Vicepresident

Sta Maria

de

Palautordera

 

Àngel Castillo i Vallcorba

Àngel Castillo i Vallcorba

Vocal

Arenys de

Munt

Verònica Vidal i Oltra

Verònica Vidal i Oltra

Vocal

Cardedeu

Xavier Lluch i Llopart

Xavier Lluch i Llopart

Vocal

Consell

Comarcal

de

l’Alt

Penedès

Marc Aloy i Guàrdia

Marc Aloy i Guàrdia

Vocal

Manresa

David Bote i Paz

David Bote i Paz

Vocal

Mataró

 

Francisco Sánchez i Sierra

Francisco Sánchez i Sierra

Vocal

Ripollet

Rafael Güeto i Ortiz

Rafael Güeto i Ortiz

Vocal

Rubí

 Marta Farrés i Falgueres

Marta Farrés i Falgueres

Vocal

Sabadell

Raquel Salcedo i Ramos

Raquel Salcedo i Ramos

Vocal

Sant Pere

de

Vilamajor

 Andreu Bosch i Rodoreda

Andreu Bosch i Rodoreda

Vocal

Teià

 

Lluïsa Melgares i Aguirre

Lluïsa Melgares i Aguirre

Vocal

Terrassa

Fabiana Palmero

Fabiana Palmero

Vocal

Vic

Joan Serra i Muset

Joan Serra i Muset

Director General

Castellolí

M Dolors Vilalta i Fossas

M Dolors Vilalta i Fossas

Secretaria i Tresoreria

 
El president/a de l’Associació serà elegit per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Correspont al president/a la representació legal de l’Associació.

El/s vicepresidents/tes de l’Associació també seran elegits per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Actuaran en substitució del president en cas de delegació, vacant, absència o malatia d’aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi assignat l’Assemblea General o de Comitè Executiu, si s’escau.

Actualment, la seva presidenta és l’Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, els vicepresidents són la Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, el José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, el Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada i el Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera.

Membres del Comitè de Direcció

Joan Serra

Director general

Joan Prat

Gerent

Rita Marzoa Font

Responsable de comunicació

Mayte Capdet

Responsable economicofinancera

Carles Labraña

Responsable d’estudis i projectes

 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació, n’ostenta la seva màxima representació i està integrada per la totalitat dels representants de les administracions associades.

A aquests efectes, s’entendrà que són representants de les administracions associades els respectius càrrecs electes que actuïn per mandat d’aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a dos representants, un de titular i un de suplement, no obstant això, tindran només un vot.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència, a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% dels socis.

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’AMTU, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General.

El Comitè Executiu estarà format pel president, els vicepresidents i un nombre màxim 22 vocals designats per l’Assemblea General d’entre els seus membres, i procurant garantir la representació següent: Un representant per cada municipi de població superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els municipis de 50.000 a 100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000 habitants.

El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, almenys un cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb els temes de l’ordre del dia.

Membres del Comitè Executiu de l’AMTU

Aurora Carbonell i Abella

Aurora Carbonell i Abella

Presidenta

Sitges

Alba Barnusell i Ortuño></p>
<div style=

Alba Barnusell i Ortuño

Vicepresident

Granollers

Miquel Vives i Singla

Miquel Vives i Singla

Vicepresident

Igualada

 

José Antonio Montero i Domínguez

José Antonio Montero i Domínguez

Vicepresident

Montornès

del Vallès

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Jordi Xena i Ibáñez Sala

Vicepresident

Sta Maria

de

Palautordera

Àngel Castillo i Vallcorba

Àngel Castillo i Vallcorba

Vocal

Arenys de

Munt

 

Verònica Vidal i Oltra

Verònica Vidal i Oltra

Vocal

Cardedeu

Xavier Lluch i Llopart

Xavier Lluch i Llopart

Vocal

Consell

Comarcal

de

l’Alt

Penedès

Marc Aloy i Guàrdia

Marc Aloy i Guàrdia

Vocal

Manresa

 

David Bote i Paz

David Bote i Paz

Vocal

Mataró

Francisco Sánchez i Sierra

Francisco Sánchez i Sierra

Vocal

Ripollet

Rafael Güeto i Ortiz

Rafael Güeto i Ortiz

Vocal

Rubí

 

 Marta Farrés i Falgueres

Marta Farrés i Falgueres

Vocal

Sabadell

Raquel Salcedo i Ramos

Raquel Salcedo i Ramos

Vocal

Sant Pere

de

Vilamajor

 Andreu Bosch i Rodoreda

Andreu Bosch i Rodoreda

Vocal

Teià

 

Lluïsa Melgares i Aguirre

Lluïsa Melgares i Aguirre

Vocal

Terrassa

Fabiana Palmero

Fabiana Palmero

Vocal

Vic

Joan Serra i Muset

Joan Serra i Muset

Director General

Castellolí

 

M Dolors Vilalta i Fossas

M Dolors Vilalta i Fossas

Secretaria i Tresoreria

 
El president/a de l’Associació serà elegit per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Correspont al president/a la representació legal de l’Associació.

El/s vicepresidents/tes de l’Associació també seran elegits per l’Assemblea d’entre els càrrecs electes dels seus associats. Actuaran en substitució del president en cas de delegació, vacant, absència o malatia d’aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi assignat l’Assemblea General o de Comitè Executiu, si s’escau.

Actualment, la seva presidenta és l’Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, els vicepresidents són la Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers, el José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, el Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada i el Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera.

Membres del Comitè de Direcció

Joan Serra

Director general

Joan Prat

Gerent

Rita Marzoa Font

Responsable de comunicació

Mayte Capdet

Responsable economicofinancera

Carles Labraña

Responsable d’estudis i projectes