BENVINGUTS AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE L’AMTU

El Portal de Transparència de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una plataforma elaborada amb l’objectiu de facilitar, de forma estructurada i comprensible, la informació relacionada amb l’activitat d’aquesta associació de municipis d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya.

Perfil del contractant

Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
C. Josep Umbert i Ventura, 92-94 Baixos – 08402 (Granollers) 
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h a 14h.
T. 93 159 84 83
Correu electrònic: contractacio@amtu.cat
Adreça web: https://www.amtu.cat
 

A partir de l’1 de novembre de 2022 l’activitat contractual de l’AMTU i de la seva Central de contractació es realitza a través del perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP). Hi podeu accedir des del següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=103175547&cap=Associaci%F3%20de%20municipis%20per%20la%20Mobilitat%20i%20el%20Transport%20Urb%E0

Licitacions


Adjudicacions i formalitzacions

Exp. 2019-31-Po Consultoria per a l’anàlisi de viabilitat de la creació de la targeta ciutadana AMTU

Exp. 2019-33-Po Serveis d’assessorament i assistència econòmica i jurídica de l’AMTU

Exp. 2019-42-Po Contractació de serveis per a la creació d’un sistema informàtic per a gestionar el Flexitransport de Catalunya

Exp. 2021-18-Po Contractació dels serveis per als nous desenvolupaments del sistema informàtic “F”, per a gestionar el Flexitransport de Catalunya

Exp. 2021-19-Po Contractació dels serveis de manteniment del sistema informàtic “F”, per a gestionar el Flexitransport de Catalunya

Exp. 2021-20-Po Contractació dels serveis jurídics per a la creació i posada en marxa del Consorci Local per la Mobilitat impulsat per l’AMTU

Exp. 2021-21-Pn Contractació dels serveis per la implementació de la Central de contractació de l’AMTU

Exp. 2021-22-Po Contractació dels serveis d’implementació i desplegament de nous algorismes d’optimització per al Flexitransport

Exp. 2022-15/1-Po Contractació del serveis per a l’organització d’un congrés internacional de mobilitat: definició, desenvolupament i coordinació de l’esdeveniment

 

Contractes menors

Conveni d’adhesió de l’AMTU a l’ATM

Convenis entre l’AMTU i altres administracions, associacions i/o entitats

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.

És per aquest motiu que l’AMTU ha signat al llarg dels darrers anys diferents convenis i acords de col·laboració amb altres administracions, associacions i/o entitats per tal de promoure’n els seus objectius fundacionals:

2022 – Conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMTU, per la plataforma tecnològica del transport flexible i a la demanda i altres projectes per a l’any 2022

2022 – 8è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2022

2022 – Addenda al 7è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2021

2021 – 7è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2021

2021 – Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a la gestió de l’emissió de la targeta T-16 i la targeta T-Verda

2021 – Addenda al 6è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2020

2020 – 6è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2020

2019 – 5è Conveni de col·laboració entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a l’any 2019

2018- Conveni entre l’ATM de Barcelona i l’AMTU per a la gestió de la T-16 i T-verda

2018 – 4t Conveni de col·laboració entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’AMTU

2017 – Primera addenda al 3r Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’AMTU 2015-2017

2016 – 3r Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’AMTU (24 de febrer de 2016)

2015 – Conveni de col·laboració entre la Fundació Cercle d’Infraestructures i l’AMTU

2014: Conveni de col·laboració entre l’ATM, l’AMB, l’AMTU i l’IDESCAT per la realització de l’edició de l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2014)

2014-2017 – Conveni entre la DIBA i l’AMTU sobre la realització d’estudis de viabilitat i millora del transport públic

2014-2015 – Conveni de col·laboració entre la secció de projectes del departament d’Infraestructures del Transport i Territori de la UPC i l’AMTU

2014 – Acord per a l’obtenció de la condició d’Empresa Adherida de l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

2013 – Conveni entre la DIBA i l’AMTU sobre la realització d’estudis de viabilitat i millora del transport públic

2012 – Conveni entre la DIBA i l’AMTU sobre la realització d’estudis de viabilitat i millora del transport públic

2011-2014: 2n Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’AMTU (7 de juliol de 2010)

2011-2014 – Conveni entre l’ATM i l’AMTU per al seguiment dels plans de millora de transport públic dels ajuntaments associats a l’AMTU

2011 – Conveni de col·laboració entre el CC del Vallès Occidental i l’AMTU per a la millora del transport escolar a la comarca a partir de la utilització dels TPU

2009 – Conveni de col·laboració per l’elaboració d’un servei d’informació a la ciutadania sobre el transport públic a Catalunya a la 2a CM de la RMB

2009 – Conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMTU per a la gestió de l’emissió de la targeta T-12

2009 – Addenda al Conveni de col·laboració entre l’ATM i l’AMTU per a la gestió de l’emissió de la targeta T-12

2008 – Acord de col·laboració entre GART i AMTU

2007-2010: Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’AMTU (27 de juliol de 2006)

2007-2010 – Conveni entre l’ATM i l’AMTU per al seguiment dels plans de millora de transport públic dels ajuntaments associats a l’AMTU

2002 – Conveni d’adhesió de l’AMTU a l’ATM