Gestió d’un fons econòmic per als municipis de l’ATM de Barcelona

  • Acord entre l’AMTU i l’ATM de Barcelona
  • Per a ajuntaments del Sistema Tarifari Integrat (STI)
  • En funció de diferents paràmetres de mobilitat, població, costos d’explotació del servei, i millores de l’oferta de transport, es determina el repartiment de la subvenció anual entre els municipis de l’AMTU
  • Realitzem els informes de validació i seguiment de les inversions, els contractes i les concesions de serveis.