25 d’octubre de 2022

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) han presentat aquest dimarts 25 d’octubre els principals resultats de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) del 2021, així com un avançament d’algunes dades de l’any 2022. Ho han fet en el marc de l’International Mobility Congress 2022 (IMC22) que se celebra a Sitges el dimarts 25 i fins dimecres 26 d’octubre.

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) s’han presentat aquest dimarts 25 d’octubre els principals resultats de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) del 2021, així com un avançament d’algunes dades de l’any 2022. Ho han fet en el marc de l’International Mobility Congress 2022 (IMC22) celebrat a Sitges aquest dimarts 25 i fins dimecres 26.

Les principals dades indiquen un augment de la mitjana de desplaçaments per persona respecte al 2020. De 3,46 desplas/persona i dia a 3,50. Pel que fa a la immobilitat, aquesta es redueix respecte als alts nivells de 2020 (14,4%) i se situa el 2021 en un 9,7%, però encara superior al 7% de 2019. Sobre els motius dels desplaçaments, la quota de mobilitat personal se situa al 38% al 2021, lleugerament per sota que la quota del 2020 i del 2019.

La mobilitat ocupacional, 17,1%, augmenta respecte al 2020, però es manté encara per sota del 2019. Respecte als modes de transport, tots els desplaçaments en transport públic (TP) han augmentat respecte de 2020 amb valors de fins al 28,7% en el cas del metro.

Pel que fa a recuperació de la mobilitat pre-covid, es recuperen hàbits de mobilitat sense canviar de mitjà de transport, i amb un augment progressiu de la confiança en el transport públic col·lectiu.

• Quant a l’afectació de la ZBE Rondes de Barcelona, la majoria de persones declaren que no han estat afectades per la ZBE Rondes de Barcelona (86%). Les persones més afectades diàriament pels afectes de la ZBE són els i les residents a Barcelona i la resta de la 1a corona. Ho declaren en un 7% dels casos, mentre que en el conjunt del SIMMB ho diuen l’1,7 %. Entre les solucions adoptades, es perceben iferències entre residents a Barcelona amb la resta: adquirir un vehicle amb etiqueta ambiental o utilitzar el TP. Sobre les afectacions a la gratuïtat de les autopistes:

• Un 37,4% de les persones residents SIMMB (*Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona) declaren que es veuran afectades en els seus desplaçaments quotidians. Puja fins al 44,7% a la resta RMB (regió metropolitana de Barcelona) i disminueix al 26,6% resta SIMMB.

• Entre les persones residents l’AMB (àrea metropolitana de Barcelona), és a on hi ha una major incidència els dissabtes i festius, mentre que a la resta de l’RMB i resta SIMMB la incidència és major de dilluns a divendres.

• També un 11,4% de les persones residents del SIMMB declaren que canviaran el mitjà i/o recorregut dels desplaçaments.

• Les persones entrevistades consideren principalment que la mesura genera un augment de trànsit en aquestes vies, una captació de nous usuaris cap al VP, un augment de la contaminació atmosfèrica i un augment d’accidents de trànsit.

Què és l’EMEF?
L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) es fa de manera anual des de l’any 2003 a les persones de 16 i més anys residents a l’àmbit de l’ATM. En total, hi participen 10.100 persones. L’objectiu és conèixer els patrons generals de mobilitat, l’evolució d’aquests, les característiques especials, l’opinió i la percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. Tota aquesta informació, que és recollida telefònicament i en línia, permet orientar la planificació i la gestió, a curt i mitjà termini, del sistema de transport.

 

Més informació