Dimecres, 26 d’abril de 2023
La revista MobiliCat, editada per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb el suport del departament de Territori de la Generalitat, l’ATM de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), obre a partir d’avui la convocatòria de la sisena edició dels Premis MobiliCat. El termini per presentar candidatures acaba el 10 de novembre de 2023.

Els Premis MobiliCat estan destinats a reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats o empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures, realitzen a Catalunya. I són els únics premis existents a Catalunya en aquest àmbit.
Poden presentar-se a aquests premis les organitzacions, empreses, entitats, administracions públiques o institucions catalanes que hagin desenvolupat un projecte en l’àmbit de la mobilitat que estigui relacionat amb alguna d’aquestes tres categories:  Premi a la Innovació en Mobilitat, Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible i Premi a la Millor Iniciativa Municipal en Mobilitat

Per presentar les candidatures cal fer arribar, a través del formulari d’inscripció, la informació requerida en les bases.

Així mateix, els Premis MobiliCat també atorguen un Premi d’Honor, però en aquesta categoria és el propi jurat dels premis qui determina quina persona és mereixedora d’aquest reconeixement, en base a la seva trajectòria professional i a la seva contribució al sector del transport públic.
Premi a la Innovació en Mobilitat
El Premi a la Innovació en Mobilitat està destina al projecte, start up, o aplicació creada per una persona, entitat o empresa catalanes, que hagi destacat per presentar una solució innovadora en l’àmbit de la mobilitat.
Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible
El Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible està destinat a qualsevol organisme públic, empresa o conjunt d’empreses, entitat, o emprenedor/a, que hagi implementat a Catalunya la millor iniciativa en l’àmbit de la mobilitat sostenible, ja sigui promovent-ne el seu ús o desenvolupant plans de millora en aquest àmbit.
Premi a la Millor Iniciativa Municipal en Mobilitat
El Premi a la Millor Iniciativa Municipal en l’àmbit de la Mobilitat està adreçat a qualsevol ens local que hagi implementat un pla de mobilitat o un projecte concret que hagi suposat una millora per a la mobilitat dels ciutadans a Catalunya.
Jurat dels Premis MobiliCat
El jurat dels Premis MobiliCat està format per persones de reconegut prestigi dins del sector de la mobilitat, i compta amb la representació de les principals entitats que treballen per a la millora de la mobilitat i el transport públic a Catalunya.
Formen part d’aquesta edició dels Premis MobiliCat:
 • La Il·lma. Sra. Aurora Carbonell, presidenta de l’AMTU i presidenta-editora de la revista MobiliCat
 • El Sr. Marc Sanglas, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
 • El Sr. Pere Torres, director general de l’ATM de l’Àrea de Barcelona
 • La Sra. Maite Pérez, cap del Servei de Mobilitat de l’AMB
 • El Sr. Oriol Juncadella, director d’FGC Operadora
 • El Sr. Ramon Sagalés, vicepresident de la FECAV
 • La Sra. Dolors Clavell, vicepresidenta de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).
 • El Sr. Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya
 • El Sr. Pere Calvet, degà del Col·legi de Camins, Canals i Ports
 • El Sr. Xavier Font, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics (CETOP)
 • El Sr. Josep Nadal, director del Clúster de la Indústria de l’Automoció a Catalunya
 • El Sr. José Manuel Barrios, president de la Societat de Tècnics de l’Automoció (STA)
 • El Sr. Vicente Atienza, responsable del Servei d’Innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona