26 de juliol de 2022

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat avui en reunió extraordinària del Consell d’Administració la reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat. Els nous preus s’aplicaran en la compra de títols des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

El Real Decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, impulsades pel govern espanyol, contemplen l’aplicació de reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge. En conseqüència, les administracions consorciades en el si de l’ATM (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB) han decidit implantar la mesura i complementar amb un altre 20% la reducció del preu dels títols integrats més recurrents: els abonaments mensuals (T-usual) i trimestral per a joves menors de 25 anys (Tjove), així com les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, i el títol per a persones en situació d’atur. Pel que fa al títol per a usuaris/es menys habituals (la T-casual) no s’aplicarà el descompte complementari i tindrà un descompte del 30%.

 

La rebaixa de tarifes serà aplicada tant als títols magnètics com als títols amb tecnologia T-mobilitat.

Títols que no varien de preu

Els títols integrats que no varien de preu són: T-familiar, T-grup i T-dia.

Títols propis de les administracions i dels operadors

Sobre la gratuïtat anunciada per part del govern espanyol dels títols propis de Rodalies de Catalunya, el Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat avui facultar al seu director general, l’aplicació de la mesura -un cop aquesta estigui legalment publicada per part del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- i complementar la rebaixa amb un 50% per a arribar al 100% de bonificació.

Per la seva part, l’AMB ha acordat la rebaixa d’un 50% el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda T4, títol social de 10 viatges que, del preu actual de 4 euros, passarà a costar 2 euros durant aquest període. Així mateix, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya aplicarà la mateixa reducció del preu del seu títol Targeta de pensionista.

La resta de títols propis dels operadors metropolitansi interurbans mantindran els preus actuals.

Noves condicions de caducitat i bescanvi

Per tal de fer possible la convivència de dues tarifacions en un mateix exercici, cal modificar la caducitat dels títols de 2022. En aquest sentit, s’ha acordat que tots els títols adquirits l’any 2022 seran vàlids només fins al 15 de gener de 2023, excepte la targeta T-16 i la targeta T-verda que tenen la seva pròpia caducitat.

Els títols adquirits durant l’any 2022 i sense començar a utilitzar (siguin adquirits amb tarifes de gener o de setembre de 2022) es podran bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any 2023
fins a la data del 31 de març de 2023. S’haurà d’abonarla diferència de preu i en cas de no haverhi diferència entre el preu d’adquisició del títol i el nou preu o ser negativa, es podran bescanviar, sense cap transacció monetària ni compensació als centres d’atenció al client dels principals operadors de transport.

Punts de venda

Es recorda que la compra de títols integrats de transport públic s’ha de realitzar als canals i punts de venda oficials.

Aquesta reducció de tarifes s’ha fet en aplicació del RDL 11/2022 de 25 de juny i amb el finançament del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i les administracions consorciades de l’ATM: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).