L’Assemblea General de l’AMTU aprova el pla d’actuació per al 2022, marcat pel salt del transport a demanda al transport flexible

16 de desembre de 2021

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha celebrat avui dijous, 16 desembre, la seva 24a Assemblea General, que ha tingut lloc a Granollers, i on els assistents han pogut participar-hi de forma presencial i telemàtica. L’Assemblea ha estat presidida per l’alcaldessa de Sitges i presidenta de l’entitat, Aurora Carbonell i Abella, i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Granollers i vicepresident de l’AMTU, Josep Mayoral, que ha donat la benvinguda als assistents, tot recordant que va ser a la Sala Tarafa de Granollers, on avui s’ha celebrat l’Assemblea, on fa 20 anys va tenir lloc l’acte de constitució de l’AMTU.

Durant l’Assemblea, el director general de l’AMTU, Joan Serra, ha presentat el Pla d’actuació i programa d’activitats de l’AMTU per al 2022, que ha estat aprovat per les entitats associades. Aquest pla d’actuació ve marcat per deu punts, entre els quals destaquen: la implementació del transport flexible als municipis on l’AMTU gestiona actualment el transport a demanda (TAD); la creació d’una central de contractació, que permeti als ajuntaments contractar serveis de mobilitat a un preu més econòmic; l’elaboració d’un catàleg de serveis; créixer en nombre d’associats arreu del territori; i donar suport als municipis per pal·liar el dèficit que ha patit el transport urbà a causa de la pandèmia del COVID-19 i trobar noves fonts de finançament.

Del transport a demanda al transport flexible

Com ja va es anunciar en la darrera edició de l’Smartcity Expo, els serveis de transport a demanda que actualment gestiona l’AMTU iniciaran el pas cap al transport flexible. És a dir, es gestionaran a través de la plataforma Flexitransport Catalunya, que permetrà oferir un servei més eficaç i adaptat a les necessitats de l’usuari. A més, el servei es podrà sol·licitar a través d’una app, cosa que també donarà més facilitats als ciutadans.

Central de contractació

Una de les novetats importants de l’AMTU és la creació d’una central de contractació, que inicialment inclourà els següents productes:

• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
• Regulació de les zones de càrrega i descàrrega basada en senyalització intel·ligent
• Optimització de la gestió d’objectes perduts
• Sistemes Intel·ligents de seguretat activa a bord

L’objectiu de la creació de la Central de Contractació és facilitar el procés de contractació, i reduir els costos associats a la contractació de serveis relacionats amb la mobilitat i el transport públic.