• Aurora Carbonell, ha destacat que estem “molt contents de formar part d’una de les principals associacions municipalistes de Catalunya, i en la qual creiem que nosaltres podem aportar la nostra expertesa en l’àmbit de la mobilitat i el transport públic”

Dilluns, 4 d’abril de 2022

La presidenta de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Aurora Carbonell, i el president de l’ACM i alcalde de Deltebre, Lluís Soler, han signat avui dilluns 4 d’abril un conveni de col·laboració entre les dues entitats. Aquest conveni ha de servir per treballar conjuntament en qüestions relacionades amb la mobilitat i la millora dels mecanismes de transport de viatgers als municipis.

L’acord estableix un marc de relacions entre l’AMTU i l’ACM i també inclou la participació de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) de l’ACM, que es dedica a l’assessorament i millora de la gestió d’aspectes vinculats amb el desenvolupament territori i urbanístic o la sostenibilitat de l’entorn. En aquest sentit, les tres entitats es comprometen a treballar en iniciatives conjuntes vinculades amb el sector de la mobilitat i, al mateix temps, potenciar posicionaments en defensa i representació del món local.

Paral·lelament, les dues entitats passen a tenir representació en els òrgans de govern respectius. Així, un representant de l’ACM participarà en les reunions del Comitè Executiu de l’AMTU amb veu i sense vot. Mentre que la presidenta de l’AMTU participarà en els reunions de l’executiu de l’ACM com a convidat permanent, amb veu però sense dret a vot. També es preveu que l’AMTU participi en el Patronat de la FMIT com a convidat.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, ha destacat que estem “molt contents de formar part d’una de les principals associacions municipalistes de Catalunya, i en la qual creiem que nosaltres podem aportar la nostra expertesa en l’àmbit de la mobilitat i el transport públic”. Mentrestant, el president de l’ACM, Lluís Soler, ha explicat que “amb aquest acord fem un pas més per crear sinergies en benefici de tots els pobles i ciutats i caminar cap a la veu conjunta del municipalisme català en tots els àmbits”.

L’ACM és l’entitat que representa i defensa els interessos comuns dels ens locals del nostre país, als quals ofereix serveis i assistència. Compta amb més d’un miler d’associats (942 són ajuntaments). Mentre que la FMIT és la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial, recentment creada, que s’especialitza en polítiques, assessorament i servei als ens locals vinculades en àmbits com l’urbanisme, el medi ambient i el territori. L’AMTU és l’associació que pretén contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis i de la mobilitat en general.

L’acord de col·laboració també preveu la constitució d’una comissió de seguiment per vetllar per mantenir les sinergies. El conveni de col·laboració estarà vigent fins al 31 de desembre del 2022, però es podrà prorrogar per períodes d’un any si les dues parts així ho acorden.