A partir de l’1 de març el web de l’AMTU canvia d’imatge. El domini de la pàgina és el mateix (www.amtu.cat), però ara serà més intuïtiva, més dinàmica, amb un gran predomini de la imatge i una estrucutra que permet accedir més fàcilment als serveis que ofereix l’Associació, tant per als ens locals com per a la ciutadania. A més, és totalment “responsive” i, per tant, el format dels seus continguts s’adapta a les característiques de qualsevol pantalla o dispositiu, cosa que millora l’experiència de l’usuari.