La presidenta de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Aurora Carbonell, afirma que “això reduirà els temps de viatge i afavorirà l’ús del transport públic”.

28 de gener de 2022

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) celebra que finalment s’hagi desencallat el projecte de creació d’un carril bus a la B-23, que permetrà tenir un accés directe a l’entrada a Barcelona, gràcies a l’acord que se signarà en les properes setmanes i que permetrà traspassar la titularitat de la via de l’Estat a la Generalitat.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, afirma que “el projecte de creació d’aquest carril és una molt bona notícia perquè permetrà als busos tenir una entrada més directa a Barcelona, cosa que comportarà una reducció important del temps de trajecte, i per tant esperem que això també comporti un increment de l’ús del transport públic especialment per part dels ciutadans de l’àrea metropolitana”.

Com a entitat municipalista, l’AMTU també aplaudeix que finalment es pugui dur a terme una reivindicació que els ajuntaments pertanyents sobretot a les comarques de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat fa més de 20 anys que reclamen, ja que la mesura afecta molt directament al ciutadans d’aquestes comarques que diàriament arriben a Barcelona en bus per aquesta via.

Cal tenir en compte que per la B-23 entren diàriament a Barcelona uns 700 autobusos i amb el nou carril el temps de viatge es reduirà uns 15 minuts en hora punta. A més, s’estima que la creació del carril bus de la B-23 estalviarà 2.600Tm de CO2 anualment.

Aurora Carbonell també ha dit que “la reducció de la contaminació i dels nivells de CO2 és urgent i necessària, i en aquest sentit el transport públic hi té un paper primordial, i per tant cal fer polítiques valentes que afavoreixin l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat”.

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació d’ens locals d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat, del transport públic i les seves infraestructures, especialment en el transport urbà, d’arreu de Catalunya. Actualment agrupa a 126 ens locals catalans.

La finalitat de l’AMTU és la millora constant del transport col·lectiu de viatgers, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels interessos dels membres associats davant de les administracions i organismes competents en la matèria.