21 de gener de 2022

L’Autoritat del Transport Metropolità tanca l’any 2021 amb una demanda registrada del transport públic a l’àrea de Barcelona de prop de 718 milions de viatges, en el segon any de la pandèmia covid-19 declarada el març de 2020, un 27% més que l’any passat. Aleshores,  (2020) es va produir una davallada homogènia de demanda de prop del 45% comparat amb l’any 2019, mentre que en aquest darrer any, el transport públic s’ha situat ja en un 68% de la demanda respecte al mateix any prepandèmic. Enguany, tot i sumar 152,2 milions de viatges més que el 2020, encara som lluny del record de 1.056,6 milions de viatges comptabilitzats l’any 2019, el que suposa una davallada de la demanda del 32,1% respecte a la situació prepandèmia. L’esforç del conjunt d’operadors del sistema de transport públic en aplicar mesures de seguretat, protecció i higiene enfront del covid-19 ha fet recuperar la confiança de la població en l’ús del transport públic, que ha mantingut al màxim la seva oferta.

La demanda ha estat creixent durant l’any 2021 i, exceptuant la baixada habitual en els mesos de juliol i agost, la tendència alcista s’ha mantingut fins el desembre. És en aquest darrer més de l’any, coincidint amb l’arribada de la sisena onada de contagis per covid-19, es produeix un canvi de tendència.

Pel que fa a l’ús dels títols de transport la política tarifària aplicada de manteniment de tarifes el 2021 ha comportat que l’estructura d’ús dels títols sigui la mateixa que al 2020, amb més del 55% de les validacions amb abonaments (ús recurrent del transport públic).

La tarifació social (T-16, T-jove, títols per a famílies monoparentals i nombroses i títol per a persones en situació d’atur), segueix en lleuger augment percentual del seu pes entre la resta de títols, representant enguany el 19,14%, quan va ser el 16,75% al 2020 i el 14,53% al 2019.

La pèrdua de viatges segueix comportant la consegüent reducció d’ingressos en tot el sistema tarifari integrat. Pel que fa a títols integrats, la recaptació s’ha situat aquest 2021 en 353 milions d’euros que, tot i recaptar un 20% més que el 2020, encara són prop del 35% menys que l’any 2019, abans de la pandèmia.

El gràfic següent mostra, any a any, la demanda acumulada del sistema de transport públic, expressada en milions de viatges. Així, durant el 2021, s’observa una recuperació constant amb fins al mes de desembre, coincidint amb l’arribada de la sisena onada de la pandèmia.

A continuació, es mostra l’evolució comparativa de la demanda dels darrers tres anys, on destaca la baixada del mes de març de 2020 en l’inici de la pandèmia. A partir del mes d’abril del mateix any, s’observa una recuperació constant, només interrompuda en el mes d’agost d’ambdós anys i per les successives onades de contagis, entre les quals destaca la sisena, amb un marcat descens en el darrer mes de desembre de 2021.

Acaba l’any 2021 amb l’expectativa de recuperar progressivament la demanda de transport públic durant el 2022, tot esperant que arribi al nivells prepandèmic a l’any 2023.

Les administracions i tots els operadors de transport continuaran amb l’estricte compliment de les prescripcions que siguin determinades en tot moment per les autoritats sanitàries i amb el reforç dels protocols de seguretat i higiene per a contribuir a la lluita contra el brot epidèmic, oferint uns sistemes de ventilació constant, amb la instal·lació de mampares als autobusos i comunicant les obligacions i recomanacions per garantir la seguretat de les persones usuàries. Així en aquest moment es manté l’obligatorietat de la mascareta ben posada i les recomanacions de fer silenci, de no menjar o beure, d’aplicació de gels hidroalcohòlics i d’evitar aglomeracions.