Dimecres, 3 de maig de 2023
 
L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha celebrat avui una reunió del seu Comitè Executiu, en el qual s’han aprovat els comptes del 2022, s’ha fet balanç del mandat 2020-2023 i s’ha aprovat la realització d’un estudi sobre l’impacte en el territori dels canvis en les polítiques tarifàries que s’han dut a terme en els últims anys, entre d’altres.

Un dels principals punt de l’ordre del dia de la reunió del Comitè Executiu de l’AMTU ha estat la proposta de tancament de comptes de l’any 2022. Els membres del Comitè Executiu han aprovat per unanimitat els comptes auditats sense dèficit de l’any passat.
 
El següent punt ha estat l’informe de Presidència, durant el qual la presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, ha presentat al Comitè Executiu el balanç del mandat 2020-2023. D’entre els objectius acomplerts durant aquest mandat, destaquen:
  • El creixement de l’entitat, que ha passat de 113 a 142 entitats associades
  • Organització de l’International Mobility Congress (IMC), el primer congrés internacional sobre mobilitat a Catalunya
  • Celebració de dues edicions de la Jornada Catalana de la Mobilitat
  • Implementació de serveis de transport flexible a través de l’app Flexitransport Catalunya
  • La posada en funcionament d’una central de compres
  • L’AMTU s’ha convertit, el darrer any, en punt presencial de la T-mobilitat, el primer fora de l’àrea metropolitana
  • Convenis de col·laboració amb entitats de referència com: Pimec, Localret, ACM, Micropobles o la UITP
  • Participació en programes europeus com l’e-corridor
 
Els membres del Comitè Executiu de l’AMTU han valorat molt positivament l’acompliment d’aquests objectius. 
 
D’altra banda, l’AMTU elaborarà un informe sobre l’impacte negatiu dels canvis en les polítiques tarifàries realitzats que l’ATM de Barcelona ha realitzat en els darrers anys. Des de l’AMTU es considera que la rebaixa en el preu dels títols de transport ha suposat una pèrdua de facturació per a les empreses operadores del transport públic urbà i, això també ha tingut repercussió en els pressupostos dels ajuntaments, en un moment, a més, de necessitat d’inversió en altres polítiques de mobilitat, com la ZBE, l’electrificació de les flotes, etc. Per conèixer l’abast real que aquest canvi hagi pogut tenir per als ajuntaments, el Comitè Executiu de l’AMTU ha aprovat la realització d’un informe que doni visibilitat a aquests impactes negatius no desitjats.
 
Finalment, Aurora Carbonell també ha presentat als membres del Comitè Executiu l’acord signat amb la Unió Internacional del Transport Públic (UITP), per tal que les entitats associades a l’AMTU puguin ser presents al congrés internacional que aquesta entitat – la més important en aquest àmbit- realitzarà a Barcelona del 4 al 7 de juny. Aquest acord ha estat possible després que l’any passat l’AMTU entrés a formar part de la UITP.