22 de desembre de 2022

L’Ajuntament de Cubelles ha aprovat, en la darrera sessió plenària, adherir-se a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’entrada en aquesta entitat, permetrà a l’ajuntament beneficiar-se d’un assessorament tècnic i especialitzat en la matèria.

Amb la incorporació de Cubelles, ara tots els municipis de la comarca del Garraf ja estan adherits a l’AMTU: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. Cal recordar, a més, que la presidenta de l’AMTU és l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
L’AMTU és una associació d’ens locals d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat, del transport públic i les seves infraestructures. Actualment agrupa 138 ens locals d’arreu de Catalunya.
Un dels principals objectius de l’AMTU és donar suport tècnic i jurídic als seus associats. El departament tècnic de l’AMTU elabora des de plans de millora, a estudis de demanda i econòmic-financers, auditories, o seguiments del servei, entre d’altres. A més, també realitza projectes d’implantació de nous serveis, ja siguin línies urbanes, urbanets, serveis interurbans o de transport a demanda (TAD) i transport flexible.
El director general de l’AMTU, Joan Serra, afirma que “des de l’AMTU treballem per millorar la mobilitat i els serveis de transport públic del municipis catalans” i,  afegeix que “a partir d’ara posem tota la nostra expertesa a la disposició de l’Ajuntament de Cubelles per assessorar-los i acompanyar-los en tot allò que té a veure amb la planificació de la mobilitat i els serveis de transport urbà del municipi”. Serra explica que, entre d’altres, l’AMTU és l’entitat de referència a Catalunya en implementació de serveis de transport a demanda i també ha implementat serveis de mobilitat compartida “que faciliten la connexió dels ciutadans amb el seu centre urbà o amb d’altres territoris del voltant”.
Ajudes al transport públic
Gràcies al conveni que l’AMTU manté amb el Departament de Territori de la Generalitat i l’ATM de Barcelona, els municipis que pertanyen al sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, com és el cas de Cubelles, i que estan adherits a l’entitat reben un fons econòmic destinat a la realització de millores al transport públic. En aquest sentit, pel fet de ser associat de l’AMTU, l’Ajuntament de Cubelles rebrà una ajuda econòmica per poder fer millores a la seva xarxa de transport.