Dilluns 29 d’agost de 2022

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar el passat 26 de juliol la reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat en la compra de títols des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

Arran del Real Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, impulsades pel govern espanyol, que subvenciona la reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge, les administracions consorciades en el sí de l’ATM van decidir implantar la mesura i complementar amb un altre 20% la reducció del preu dels títols integrats més recurrents: els abonaments mensuals (T-usual) i trimestral per a joves menors de 25 anys (T-jove), així com les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, i el títol per a persones en situació d’atur. Pel que fa al títol per a usuaris/es menys habituals (la T-casual) no s’aplicarà el descompte complementari i tindrà un descompte del 30%.

Així pel que fa a títols integrats, vàlids a les línies de TMB (metro i bus), FGC, Rodalies de Catalunya, TRAM i els serveis de bus metropolità, interurbà i urbà, les tarifes dels tres principals títols integrats que regiran des del 1r de setembre fins al 31 de desembre de 2022 seran les següents: https://www.atm.cat/sistema-tarifari-integrat/titols-i-tarifes/reducci%C3%B3-temporal-de-tarifes-setembre-desembre-2022

Així mateix, es redueix el 50% dels títols bonificats per a famílies monoparentals i nombroses (gamma FM/FN), també el títol per a persones en situació d’atur i els packs Berguedà i Ripollès. Igualment, aplica una reducció del 30% al preu del títol T-casual Treb. Aeroport.

La rebaixa de tarifes s’aplica als títols tant en format tradicional de banda magnètica, com en format de tecnologia sense contacte T-mobilitat.

Títols que no varien de preu

Els títols integrats que mantenen la seva vigència, però no varien de preu són: T-familiar, T-grup i T-dia.

Els títols propis dels operadors metropolitans i interurbans (bitllet senzill i targetes multiviatge pròpies de l’operador) i interurbans mantindran igualment els preus vigents el 2022.

Rodalies de Catalunya

Excepcional és el cas de l’operador de Rodalies de Catalunya, Renfe. La Resolució de 12 d’agost de 2022 de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana estableix les condicions de venda i utilització als serveis de Rodalies (en desenvolupament del RDL 14/2022) amb la reducció transitòria del 100% de les tarifes d’aquest operador, per a les persones usuàries recurrents d’aquests serveis (16 viatges o més durant el període de setembre a desembre).

Es pot consultar l’operativa a https://rodalies.gencat.cat/ca/detalls/article/Abonament-Gratuit

Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda T4 de l’AMB i Targeta de pensionista dels FGC

L’AMB ha rebaixat un 50% el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda T4, títol social de 10 viatges que, del preu actual de 4 euros, passarà a costar 2 euros durant aquest període. Així mateix, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya aplica la mateixa reducció del preu del seu títol Targeta de pensionista.

Noves condicions de caducitat i bescanvi

Per tal de fer possible la convivència de dues tarifacions en un mateix exercici, cal modificar la caducitat dels títols de 2022. En aquest sentit, s’ha acordat que tots els títols adquirits l’any 2022 seran vàlids només fins al 15 de gener de 2023, excepte la targeta T-16 i la targeta T-verda que tenen la seva pròpia caducitat.

Els títols adquirits durant l’any 2022 i sense començar a utilitzar (siguin adquirits amb tarifes de gener o de setembre de 2022) es podran bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any 2023 fins a la data del 31 de març de 2023. S’haurà d’abonarla diferència de preu i en cas de no haverhi diferència entre el preu d’adquisició del títol i el nou preu o ser negativa, es podran bescanviar, sense cap transacció monetària ni compensació als centres d’atenció al client dels principals operadors de transport.

Punts de venda

La compra de títols integrats de transport públic s’ha de realitzar als canals i punts de venda habituals. Especialment, els primers dies d’aplicació de la reducció de tarifes es recomana evitar les hores punta per a fer la compra dels títols, o bé accedir a les màquines d’autovenda amb temps suficient, en previsió que es puguin formar cues.

  • Per a les persones usuàries que disposen de títols ja estrenats:

– En el cas d’abonaments (mensual o trimestral) cal acabar de consumir-los, atès que altrament es perdrien els viatges amb el pas del temps.

– En el cas de T-casual de 10 viatges es recomana també consumir els viatges restants, ja que a partir del 15 de gener de 2023 no es podrà fer cap viatge amb títols integrats de 2022 (ja s’hagin adquirit amb descompte o sense)

  • Per a les persones usuàries que disposen de títols no estrenats:

– La recomanació és aprofitar la reducció de tarifesi conservar el títol sense estrenar. Com s’ha explicat abans, a partir del 1r de gener de 2023 i fins al 31 de març de 2023 els títols no estrenats podran bescanviar-se per títols equivalents de 2023, abonant -si és el casla diferència de preu que correspongui.

Informació i atenció

Es pot consultar la informació a l’apartat web específic de les noves tarifes. El telèfon 900 928 900 del Centre d’Atenció i Informació és operatiu de 7.00h a 23.00h tots els dies de l’any.

Aquesta reducció de tarifes s’ha fet en aplicació del RDL 11/2022 de 25 de juny i amb el finançament del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i les administracions consorciades de l’ATM: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).